دوره های آموزشی


 

۱- آشنایی با معارف نهج البلاغه:

 

این دوره آموزشی در قالب ۲۶ جلسه و توسط جمعی از اساتید دانشگاه قرآن وحدیث تنظیم و به تولید رسیده است. این دوره حاوی مباحثی همچون علی از زبان علی (ع) بوده و به بیان مفاهیمی همچون تربیت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حکومت، خداشناسی، عرفان و … از منظر نهج البلاغه می پردازد.

 

۲- اخلاق و تربیت در نهج البلاغه:

 

آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و روشهای اخلاق و تربیت در نهج البلاغه ارزشها و ضد ارزشها، عوامل انحطاط اخلاقی و روشهای تربیت، موانع و مقتضیات فردی، اجتماعی، اقتصادی و… از جمله مباحث کلیدی در این دوره هستند که در قالب ۱۶ جلسه آموزشی تنظیم و تدوین شده است.