وجوهات شرعیاطلاعات وارد شده به صورت محرمانه نگهداری می‌گردد و امنیت اطلاعات تضمین می‌شود.

پس از وارد کردن اطلاعات لازم، به صفحه بانک منتقل می شوید تا وجه مدنظر را پرداخت نمایید. در صورت پرداخت موفق، رسید پرداخت نمایش داده می شود که آن را ذخیره کنید و نگه دارید، تا زمانی که رسید قطعی از دفتر مرجع تقلیدتان برای شما ارسال شود.

به ازاء هر نفر مبلغ 1,200,000 (ریال) پرداخت شود.
CAPTCHA
لطفا صبر کنید