آموزش مهارت های زندگی

 

 آموزش مهارت های زندگی با نگرش به منابع اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام استاد محمد فیاض

 

جلسه اول    : اهمیت یادگیری مهارت های زندگی     ۱۰ بهمن ۹۷

 

 

جلسه دوم    : جلسه مقدماتی درمان تکبر              ۲۷ بهمن ۹۷

 

 

جلسه سوم  : درمان تکبر قسمت اول                    ۱۱ اسفند  ۹۷

 

 

جلسه چهارم : درمان تکبر قسمت دوم                   ۲۵ اسفند ۹۷