۲۰ مهر ۱۳۹۴
zfy5xlyh

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم
۴ مهر ۱۳۹۴
13910425130059114_PhotoL

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول
۴ مهر ۱۳۹۴
8587685046507772917589208149

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش ششم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش ششم
۴ مهر ۱۳۹۴
gal-474-1434870062-2296

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش پنجم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش پنجم