۲۲ شهریور ۱۳۹۴
IMAGE635373154897854281

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
gal-474-1434870062-2296

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
3(8)

مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۸۹(آیت الله رسولی محلاتی)

بسم الله الرحمن الرحیم شب بیست و سوّم ماه مبارک رمضان بر طبق روایات بسیار و کلمات علما و بزرگان، به احتمال بسیار زیاد شب قدری […]
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
03

سخنرانی آیت الله رسولی محلاتی (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان)

بسم الله الرحمن الرحیم   نطفه‌ی پاک بباید که شود قابل فیض         نه که هر سنگ و گِلی لؤلؤ و مرجان بشود **** روایت دارد از […]